Intuicyjny interfejs w aplikacji InspectWeb. InspectWeb to aplikacja, która ułatwia analizować wyniki automatycznej kontroli jakości.

 

 

Modern, computerized quality control systems are designed not only to detect potential production defects, but also to collect, view, compare and analyze all data on the production process.


Defects classification over a longer period of time may help to optimize the technological process - e.g. many defects of a given type can be associated with a failure or non-optimal parameters of a production machine.

InspectWeb is a web application that enriches the functionality of our quality control systems. It helps to optimize production and ensure product quality in the long term.
 

 • InspectWeb characteristics
  • zdalny dostęp do wyników kontroli jakości,
  • czytelna wizualizację danych,
  • automatyczne raporty wyników kontroli jakości,
  • automatyczna analiza trendów długookresowych,
  • generowanie alarmów.
Scroll