O nas

Projektujemy i wdrażamy systemy optyczne do automatycznej kontroli jakości w przemyśle. Łączymy innowacyjne układy optyczne z zaawansowaną automatyką, elektroniką oraz dedykowanym oprogramowaniem, bazującym na metodach sztucznej inteligencji i sieciach neuronowych. 

Optymalizujemy procesy i eliminujemy błędy w produkcji. Dzięki uczeniu maszynowemu całkowicie eliminujemy manualną inspekcję produktów, która bywa kosztowna, mało powtarzalna i często mało dokładna.

Nasze aplikacje znajdują zastosowanie w takich branżach jak farmacja, sektor spożywczy, sektor kosmetyczny i branża materiałów budowlanych.

U początków działalności firmy leży start-up, który założyliśmy na Politechnice Warszawskiej w 2012 jako grupa studentów i doktorantów z Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki. Od samego początku naszym głównym założeniem firmy był transfer i implementacja najnowocześniejszych technologii opracowywanych na uczelni w praktyce oraz przemyśle. O historii firmy więcej tutaj.

Nasz zespół od tamtego czasu znacznie się rozwinął i nieustannie powiększa o najlepszych inżynierów i konstruktorów. 

 

Co odróżnia KSM Vision od innych firm technologicznych? 

W przeciwieństwie do konkurencji w KSM Vision projektujemy najnowocześniejsze systemy oparte na koncepcjach Przemysłu 4.0 i “uczenia maszynowego”. Co to oznacza w praktyce dla Klientów? 

  • Systemy kontroli jakości produkcji, oparte na sieciach neuronowych, są bardziej elastyczne i “reaktywne” do zmian i odchyleń od wstępnie zdefiniowanego wzorca. “Uczą się” na bieżąco, bazując na zmiennych danych, które pojawiają się w trakcie procesu produkcyjnego. 
  • Aby dostosować sieci do produktów klienta prowadzimy procedurę nadzorowanego uczenia poprzez utworzenie bazy danych. Na tej podstawie algorytm automatycznie wyznacza tysiące parametrów umożliwiających detekcję wad w produktach. Przewagą tego podejścia jest fakt, że procedurę nadzorowanego uczenia może przeprowadzić osoba z podstawowym wykształceniem technicznym, a dobrze wytrenowana sieć jest w stanie wykryć wady/defekty, których nie było w zbiorze uczącym.
  • Wykrywanie także nowych wad, których nie przewidziano w momencie implementacji systemu.
  • Szybkie reagowanie na potrzeby produkcji- umożliwia operatorowi dodawanie nowych obrazów wzorcowych i “dotrenowuje” system na bieżąco.
  • Wyższa niezawodność - sterowanie z wysoką rozdzielczością w obszarach, które wcześniej były trudno dostępne przy użyciu standardowych (katalogowych) komponentów.
  • Ergonomia - mniejsze wymiary zmniejszają wymagania przestrzenne i umożliwiają montaż systemów na istniejących liniach produkcyjnych.
  • Konkurencyjny stosunek ceny do wydajności umożliwia najnowocześniejsze osiągi.

 

Nowoczesne zinformatyzowane systemy kontroli jakości dla przemysłu mają za zadanie nie tylko wykrywać potencjalne defekty produkcji, ale też gromadzić, przeglądać, porównywać i analizować wszystkie dane dotyczące procesu produkcyjnego. 

Klasyfikacja wad w dłuższym okresie czasu może też pomóc w optymalizowaniu procesu technologicznego. Dzieje się tak , gdy np. dużo wad danego typu można powiązać z awarią, lub nieoptymalnymi parametrami którejś z maszyn produkcyjnych. 

Dzięki temu nasze aplikacje są w stanie dostarczyć klientom informacje zwrotne online na temat ich produkcji lub potencjalnych problemów z maszynami i produkcją. Obejmuje to automatyczną archiwizację, raportowanie, powiadomienia i alarmowanie oraz oparte na analizie dużych zbiorów danych i algorytmach eksploracji danych.

Reasumując: w KSM Vision projektujemy nasze rozwiązania od samego początku tak, aby pomóc naszym klientom uzyskać najwyższą jakość produkcji oraz oszczędzać pieniądze i czas dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów wizyjnych.

 

Scroll