Historia
2012
WRZESIEŃ 2012
Założenie KSM Vision

KSM Vision zostało założone w roku 2012, będąc w tamtym czasie grupą doktorantów i studentów Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki, Politechniki Warszawskiej. Celem, który wtedy nami kierował była nie tylko ambicja założenia własnej firmy (wtedy akademicki start-up), ale chęć wdrożenia w przemyśle nowoczesnych technologii opracowywanych na uczelni i sprawdzenia ich w praktyce.

W początkowym okresie firma zajmowała się dostarczaniem specjalistycznych usług pomiaru kształtu, przemieszczeń i odkształceń, jak również dedykowanych systemów pomiarowych bazujących na metodach Cyfrowej Korelacji Obrazu, Oświetlenia Strukturalnego, skanowania laserowego czy Triangulacji Laserowej. Wśród naszych klientów w tym zakresie były takie firmy jak Tauron Wytwarzanie SA, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Grupa Azoty SA, Veolia Warszawa SA, czy Centrum Badań Kosmicznych PAN.

2017
Luty 2017
Pierwsze dofinansowanie z NCBiR

KSM Vision otrzymało z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju grant na realizację prac B+R o charakterze badań przemysłowych i prac rozwojowych, zmierzających do opracowania i optymalizacji automatycznych, wizyjnych systemów kontroli jakości produktów rynku farmaceutycznego i spożywczego. Zakres planowanych prac obejmował: badania algorytmów analizy obrazów, klasyfikację defektów oraz uczenia maszynowego, badania rozwiązań konstrukcyjnych, jak również rozwój produktów w oparciu o wyniki tych badań.

Pierwsze dofinansowanie z NCBiR
Kwiecień 2017
Ukończenie programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum

Ukończyliśmy program akceleracji realizowany w oparciu o know-how uniwersytetu technologicznego Massachusetts Institute of Technology. Przez 3 miesiące braliśmy udział w intensywnych sesjach warsztatowych oraz dopracowywaliśmy model biznesowy pod okiem polskich i zagranicznych mentorów.

Ukończenie programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum
Wrzesień 2017
Uzyskanie patentu na optyczny system do kontroli jakości zamknięć na ciecze

Nasze innowacyjne rozwiązania techniczne poprawiają jakość zbieranych danych i w konsekwencji zwiększają skuteczność kontroli jakości na linii produkcyjnej. Uzyskaliśmy ochronę patentową na konstrukcję głowicy Inspect360+. Nasze rozwiązanie pozwala na kontrolę zamknięć opakowań na ciecze w zakresie 360ᵒ z wykorzystaniem tylko jednej kamery. System jest przez to mniejszy, bardziej wydajny oraz zapewnia większą dokładność wykrywania wad

Uzyskanie patentu na optyczny system do kontroli jakości zamknięć na ciecze
2018
Maj 2018
Pierwsza komercyjna instalacja na linii produkcyjnej

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązania dla kontroli jakości na sześciu z liniach produkcyjnych Grupy MLEKOVITA (największej grupy mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodnie o ponad 90-letniej tradycji). Systemy zostały zaprojektowane w różnych konfiguracjach, w zależności od wymagań produkcyjnych danej linii. Każdy z nich został wyposażony w stacje odrzutu produktów wadliwych.

2019
Sierpień 2019
Pozyskanie inwestycji Aniołów Biznesu

Pozyskaliśmy środki na dalszy rozwój od Aniołów Biznesu z Cobin Angels. Inwestycja pozwoli na budowę działu sprzedaży i stopniowe zwiększanie skali działalności m. in. poprzez poszerzanie portfolio produktów o nowe rozwiązania oraz działania marketingowe.

Pozyskanie inwestycji Aniołów Biznesu
2020
Marzec 2020
Drugie dofinansowanie z NCBiR

Otrzymaliśmy z NCBiR-u grant na realizację projektu innowacyjnych systemów optycznej kontroli jakości w procesach pakowania w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Więcej o projekcie tutaj >>

Drugie dofinansowanie z NCBiR
Listopad 2020
Fundusz inwestycyjny Vigo Ventures inwestuje w KSM Vision

Vigo Ventures, wehikuł inwestycyjny notowanego na GPW Vigo System i firmy Warsaw Equity Group, zainwestował 9 milionów złotych w KSM Vision. Środki zostaną przeznaczone na obsługę nowych klientów w Polsce i za granicą oraz dalszy rozwój technologii i portfolio systemów.

Fundusz inwestycyjny Vigo Ventures inwestuje w KSM Vision
Przeczytaj więcej o KSM Vision
Scroll