Projekty UE
 

Projekty są współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

ncbr

 

 

Projekt: Innowacyjne systemy optycznej kontroli jakości w procesach pakowania w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym

Nr umowy POIR.01.01.01-00-0097/17

Cel projektu: Opracowanie i optymalizacja automatycznych, wizyjnych systemów kontroli jakości produktów rynku farmaceutycznego i spożywczego, a w szczególności zamknięć opakowań na ciecze oraz tabletek miękkich. 

Koszt realizacji projektu: 4 505 523,75 PLN

Kwota dofinansowania: 3 234 371,40 PLN

 

Projekt: Rentgenowski system kontroli jakości produktów spożywczych o niejednorodnej absorpcji promieniowania RTG wykorzystujący oprogramowanie oparte na sieciach neuronowych.

Nr umowy POIR.01.01.01-00-0488/20

Cel projektu: Opracowanie innowacji produktowej w postaci systemu X-Ray do kontroli jakości produktów spożywczych. Nowość rezultatów projektu obejmować będzie:
1) opracowanie algorytmów przetwarzania obrazu opartych na sieciach neuronowych i metodach uczenia maszynowego,
2) konfigurowalne parametry układu pomiarowego uwzględniające geometrię badanego produktu spożywczego.

Koszt realizacji projektu: 3 574 458,82 PLN

Kwota dofinansowania: 2 648 297,94 PLN

Scroll