Wizyjna kontrola jakości w branży kosmetycznej jest bardziej efektywna od manualnej

Branża mierzy się z wyzwaniami dużego nasycenia rynku i licznej konkurencji. Wszystko to sprawia, że kontrola jakości w branży kosmetycznej nabiera nowego znaczenia. Produkcja wysokonakładowa, na szybkich liniach produkcyjnych wymaga nowoczesnych i zautomatyzowanych systemów kontroli jakości, aby zapewnić wydajną, nieprzerwaną produkcję i zminimalizować jej przestoje. 

Systemy wizyjnej kontroli jakości opakowań, użyte do selekcji butelek.

Efektywna, poprawnie przeprowadzona kontrola jakości to zminimalizowanie ryzyka wypuszczenia na rynek wadliwych partii towaru.
Korzyści jakie się z tym wiążą to:

  • Wczesne wykrycie defektu produktu może skutkować zablokowaniem produkcji wadliwego towaru. 
  • Zapobiegnięcie komplikacjom związanymi ze zwrotami, skargami klientów i ewentualnym narażeniem marki na utratę reputacji.Umożliwi to również zachowanie ciągłości produktu, ochronę i bezpieczeństwo. Dokładna kontrola produktów może zapewnić, że każdy produkt osiągnie pożądany standard marki, aby zapewnić pełną satysfakcję klientów.

Konfekcjonowanie kosmetyków to masowa, wysokonakładowa produkcja, więc kontrola manualna jest wysoce nieopłacalna i po prostu nieefektywna, żeby nie powiedzieć niemożliwa.

Zautomatyzowany system kontroli jakości zwiększa bezpieczeństwo oraz wydajność produkcji

Produkcja na dużą skalę wymaga zaawansowanego, zautomatyzowanego systemu kontroli jakości, aby zapewnić ciągłość produkcji, zgodność z normami i bezpieczeństwo. Poprawnie przeprowadzona kontrola produkcji pozwala zapewnić zakładane standardy produktu, gwarantując satysfakcję klientów i chroniąc reputację firmy.

Mnogość i różnorodność produktów (coraz bardziej zaawansowane i zróżnicowane typy opakowań i zamknięć, zdywersyfikowane produkty o różnych lepkościach i gęstościach) stawiają nowe wyzwania przed kontrolą jakości. Systemy do jej przeprowadzania na produkcji muszą sobie poradzić z coraz większą różnorodnością i złożonością produkcji. 

Przyszłością branży kosmetycznej, uwzględniając jej potrzeby i specyfikę, są systemy kontroli jakości oparte o uczenie maszynowe. Dlaczego?

  • Systemy kontroli jakości bazujące na głębokich sieciach neuronowych pozwalają na detekcję wad, których nie przewidziano w momencie implementacji systemu. A to, przy zmienności i zróżnicowaniu produkcji kosmetycznej, jest istotną zaletą.
  • Szybkie reagowanie na potrzeby wymagań rynku i produkcji: możliwość szybkiego i łatwego dodawania nowych modeli wzorcowych i “uczenie” systemu na bieżąco.
  • Kompatybilność z liniami produkcyjnymi klienta. Małe wymiary umożliwiają montaż na istniejących liniach produkcyjnych.
  • Cena / wydajność - najnowocześniejsze osiągi przy bardzo konkurencyjnych stosunkach ceny do wydajności.
Scroll