InspectWeb

Nowoczesne zinformatyzowane systemy kontroli jakości mają za zadanie nie tylko wykrywać potencjalne defekty produkcji, ale też gromadzić i przeglądać, porównywać i analizować wszystkie dane dotyczące procesu produkcyjnego.

Klasyfikacja wad w dłuższym okresie czasu może też pomóc w optymalizowaniu procesu technologicznego — np. dużo wad danego typu można powiązać z awarią, lub nieoptymalnymi parametrami którejś z maszyn produkcyjnych.

InspectWeb jest aplikacją webową, wzbogacającą funkcjonalność naszych pozostałych systemów kontroli jakości. Pomaga w optymalizacji produkcji i zapewnienia jakości produktów w długiej perspektywie czasowej.

 • Funkcje InspectWeb
  • zdalny dostęp do wyników kontroli jakości,
  • czytelna wizualizację danych,
  • automatyczne raporty wyników kontroli jakości,
  • automatyczna analiza trendów długookresowych,
  • generowanie alarmów.
Scroll