Kontrola jakości butelek

 

Infografika - proces automatycznej kontroli jakości butelek na taśmie produkcyjnej przy użyciu systemu Inspect 360+.

 

 

 • Inspect 360+ GBJ

  System Inspect 360+ GBJ umożliwia kontrolę pustych szklanych opakowań przed dozowaniem produktu. System ma za zadanie wykrycie ciał obcych w opakowaniu oraz uszkodzeń opakowania (m.in. pęknięcie, rysy).

  System jest niezależną maszyną, którą można zainstalować na linii produkcyjnej, w systemu wchodzi:

  • zestaw kamer do obserwacji butelki od góry (wykrywanie ciał obcych i defektów powierzchni górnej i dolnej) i od boku (kontrola powierzchni bocznych);
  • układ transportujący produkty (transportery, stacja odrzutu, stół buforowy/zbiornik na usunięte opakowania);
  • system sterowania umożliwiający obsługę maszyny przez panel dotykowy.
 • Inspect 360+ T

  System Inspect 360+ T dedykowany jest do kontroli jakości gwintów butelek szklanych i plastikowych. System umożliwi wykrycie wad takich jak pęknięcia szkła, deformacje i nieciągłości gwintu.

  System instalowany jest na istniejącej linii produkcyjnej nad transporterem, w skład systemu wchodzi:

  • głowica pomiarowa wyposażona w kamerę cyfrową ze specjalnym obiektywem umożliwiającym obserwację obwodową badanego gwintu oraz dedykowany oświetlacz LED;
  • system sterowania umożliwiający obsługę maszyny przez panel dotykowy;
  • układ regulacji wysokości głowicy;
  • układ separacji butelek i fiolek;
  • czujnik poziomu nalania płynu w butelce;
  • stacja odrzutu.
 • Inspect 360+ C

  System Inspect 360+ C służy do kontroli jakości zamknięć butelek.

  Inspect 360+ C wykrywa defekty zamknięcia w zależności od badanego produktu. 


  W przypadku nakrętek są to: 

  • niedokręcenie,
  • przekoszenie,
  • zabrudzenie,
  • przerwanie paska gwarancyjnego.

  Za to w przypadku kapsla są to:

  • uszkodzenie powierzchni dolnej (zafalowanie, przecięcie),
  • wgniecenie,
  • zabrudzenie.

  System instalowany jest na istniejącej linii produkcyjnej nad transporterem. W skład systemu wchodzi:  

  • głowica pomiarowa wyposażona w kamerę i oświetlacz; kamera obserwuje obiekt od góry, a zastosowanie opracowanego przez KSM Vision zestawu zwierciadeł pozwala na kontrolę obwodową nakrętek w zakresie 360° (patent PL nr. 229618);
  • system sterowania umożliwiający obsługę maszyny przez panel dotykowy;
  • układ regulacji wysokości głowicy;
  • układ separacji butelek i fiolek;
  • czujnik poziomu nalania płynu w butelce;
  • stacja odrzutu.
 • Inspect 360+ FL

  Inspect 360+ FL to moduł naszego flagowego systemu Inspect 360+. Dzięki modułowi FL, system może kontrolować poziom nalania płynów poprzez inteligentną inspekcję wizyjną. Co więcej, maszynę można łatwo dostosować do zmian wysokości produktu (niezwykle przydatna opcja przy produkcji butelek o różnej wysokości lub rodzaju).
  Do sprawnego funkcjonowania modułu, należy jedynie ustawić żądane parametry i dopuszczalny margines błędu. Dzięki tym informacjom system jest w stanie wykryć poziom napełnienia i odrzucić niedopełnione lub przepełnione butelki.

Scroll